Akcja Zalesianie 2022

Korzystanie z bogactw naturalnych Ziemi to przywilej, który często jest przez nas, ludzi, nadużywany. Dlatego też warto podejmować działania, które mają na celu zachowanie środowiska naturalnego w niezmienionej formie, bądź też odbudowę tych części, które uległy degradacji.

Drzewa są niezastąpionym elementem naszego ekosystemu, ponieważ produkują tlen. Stanowią też jednak surowiec budowlany, bez którego wiele konstrukcji nie mogłoby powstać. Mając świadomość tego, czym jest zrównoważony rozwój Polski Komitet Narodowy EPAL postanowił we współpracy z Nadleśnictwem Gniezno zainicjować kolejną, piątą już edycję zalesiania "EPAL zgodnie z naturą - ZALESIANIE 2022". Spotkanie odbyło się 8 kwietnia br. a jego uczestnicy skupili się na działaniach koniecznych dla odbudowy lasu, który został w ubiegłych latach zniszczony w wyniku huraganu.

Tego dnia zasadzono aż 4000 nowych drzewek, które w przyszłości będą produkować tlen dla przyszłych pokoleń. Warto pamiętać, że tylko poprzez aktywny udział w proekologicznych działaniach mamy szansę na zmiany.