formularz wyceny

1. Wyceń paletę EUR-EPAL 1200x800 mm


* Wycena dotyczy palet w ilościach pełnopojazdowych.

2. Wybierz sposób pakowania palet:

594 szt., 660 szt. lub 760 szt. na samochodzie
756 szt., 812szt. lub 928 szt. na samochodzie.

3. Wpisz dane firmy: