Transport bez komplikacji - dzięki europaletom.

Transport i magazynowanie dużych partii towarów mogą być kłopotliwe. Szczególnie, gdy mowa o wielkogabarytowych przesyłkach. Ich przenoszenie oraz składowanie może przysparzać trudności nawet profesjonalnym spedytorom, jeżeli nie będą zaopatrzeni w profesjonalne narzędzia. Często najprostsze rozwiązania pozostają najlepszymi. Tak właśnie jest w przypadku europalet oraz palet przemysłowych. Niezależnie od tego, czy klient zarządza dużą firmą transportową, hurtownią czy też dzierżawi magazyn - europalety są niezbędnym elementem ułatwiającym codzienne prowadzenie biznesu.

Rodzaj palet a ich zastosowanie.
Transport towarów poza granicami kraju regulowany jest przez przepisy międzynarodowe. Palety euro muszą być opatrzone specjalną licencją EPAL - gwarantuje to bowiem, że będą spełniać standardy w zakresie nośności oraz gabarytów. Takie wyznaczanie granic ułatwia współpracę na rynku europejskim. Do najbardziej rozpowszechnionych palet zaliczane są te o wymiarach 800 mm x 1200 mm i udźwigu około 1000 kg. Dodatkową normą, której producenci zobowiązują się przestrzegać jest aspekt ekologiczny. Europalety są wykonane z drewna, a podczas ich obróbki nie korzysta się ze szkodliwych dla środowiska chemikaliów. To wszystko powoduje, że znajdują zastosowanie zarówno w branży transportowej, jak i przy magazynowaniu towarów, a nawet ich ekspozycji w hurtowniach. Na rynku dostępne są nie tylko klasyczne, płaskie palety, ale także palety skrzyniowe.

Nie warto decydować się na palety pozbawione certyfikatu - w przyszłości można bowiem napotkać trudności w przewozach międzynarodowych. To jednak nie wszystko. By transport odbywał się zgodnie z normami bezpieczeństwa należy palety odpowiednio rozplanować w przestrzeni ładunkowej, oraz (co konieczne zwłaszcza w przypadku wielkogabarytowych ładunków) zabezpieczyć. Sposobem na oszczędność - w przypadku, gdy planowany jest zakup dużej partii palet - może być inwestycja w używane palety euro, gdyż uszkodzenia tych komponentów zdarzają się rzadko. Europalety to zakup na lata, ponieważ muszą cechować się one określonym współczynnikiem wilgotności, nie przekraczającym 22 proc. Właśnie to jest czynnikiem ich wysokiej nośności, mimo "lekkiej" konstrukcji (waga palet oscyluje wokół 25 kg).

Funkcjonalność europalet obejmuje również część pracy spedytora związaną z załadunkiem. Dzięki zestandaryzowanym wymiarom dopasowują się one do szerokości wózków widłowych, co ma zdecydowany wpływ również na aspekt BHP.

Nietrudno zauważyć, że europalety stanowią niezwykle potrzebny element w zakresie usług transportowych, logistycznych czy spedycyjnych. Bez nich trudno byłoby w sposób szybki i bezpieczny rozmieścić pożądane towary, jak również zapewnić im odpowiednią ekspozycję (w przypadku większej ilości użytkowników magazynu). Palety euro to obecnie stały element krajobrazu w branży – ich atutem jest wielofunkcyjność oraz łatwość dostosowania do odmiennych warunków wyjściowych. Warto zainwestować w takie profesjonalne, a przy tym przyjazne dla środowiska narzędzia, zwłaszcza, że koszty są niewspółmierne niskie w stosunku do możliwych korzyści.