Image

PALETY EUR-EPAL

Palety EUR – EPAL 1200x800mm

Palety EUR – EPAL 1200x800mm odgrywają kluczową rolę w procesie produkcji oraz transporcie. Są w stanie udźwignąć ładunek o wadze do 4 ton w przypadku statycznego składowania oraz 1,5 tony obciążenia roboczego (dynamicznego). Z tego też powodu paleta EUR-EPAL musi spełniać szereg norm określonych przez organ licencyjny – organizację EPAL. I tak paleta EUR-EPAL składa się z:

  • 11 desek paletowych wyłącznie pierwszego gatunku, (ostrokrawężnych, bez sinizny, pleśni, kory czy oflisów),
  • 9 wsporników trocinowych lub z litego drewna,
  • 78 licencjonowanych gwoździ EPAL,
  • 1 klamry licencyjnej wbitej w środkowy wspornik.

Dlaczego nasze palety EUR-EPAL?

Kupując nasze palety masz pewność, że:

  • zostały wyprodukowane wyłącznie z elementów 1-szego gatunku z drzewa iglastego,
  • przed wysyłką zostały poddane kontroli jakości na czterech różnych etapach procesu produkcyjnego,
  • poddano je procesowi suszenia w jednej z pięciu nowoczesnych komór,
  • drewno pozyskane na potrzeby produkcji pochodzi w 100% z legalnych i odnawialnych źródeł.

palety epal

Image

Licencjonowany producent palet EUR-EPAL

Certyfikat, jaki nadawany jest paletom ustala ich normy w zakresie nie tylko zewnętrznych wymiarów, lecz i rozmiarów poszczególnych komponentów. Dzięki oznaczeniom można również uzyskać informacje, kiedy dokładnie nasza paleta została wyprodukowana i w jaki sposób.

Warto zaznaczyć, iż od 1 stycznia 2010 roku wszystkie palety typu EPAL muszą być wyposażone w klamrę kontrolną na środkowym wsporniku. Należy pamiętać, że również od tego czasu produkcja palet tego rodzaju jest ściśle kontrolowana przy pomocy rozporządzeń - muszą być one poddawane obróbce termicznej ISMP15. Drewno dzięki fumigacji jest wysuszane do takiego momentu, w którym jego wilgotność nie przekracza 22%. Proces ten zachodzi w temperaturze powyżej 56 stopni Celsjusza, przez co najmniej 30 minut.

Palety takie są inaczej nazywane fitosanitarnymi i mogą być bezpiecznie przewożone do krajów UE, jak i poza granice kontynentu. Fumigacja sprawia, że unicestwione zostają naturalnie znajdujące się w drewnie agrofagi (odmiennego rodzaju patogeny czy pasożyty).

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image