Palety EPAL a przemysł drzewny

Produkcja palet drewnianych zrewolucjonizowała sposób przewożenia oraz magazynowania towarów. Mimo, iż palety drewniane rozpoczęły swoją międzynarodową karierę w latach 50 ubiegłego wieku, to również współcześnie są dominującym nośnikiem przy transporcie wielkogabarytowym. Oczywiście wpływ na ich niegasnącą popularność miało zunifikowanie gabarytów takich palet. Dzięki temu mogą być użytkowane w magazynach na całym świecie - także tych o zautomatyzowanym sposobie funkcjonowania.

Palety EPAL - opatrzone odpowiednimi certyfikatami i definiowane przez normy europejskie, jak również Regulamin Techniczny EPAL1  są produktem o wysokim standardzie - spełniają bowiem określone kryteria względem jakości oraz parametrów technicznych. Dzięki temu mogą być użytkowane w zróżnicowany sposób. Dla obecnych norm sanitarnych, dużo bardziej restrykcyjnych, ma znaczenie również fakt, że palety EPAL przechodzą termiczną obróbkę fitosanitarną. Palety EPAL spełniają również normy BHP, ponieważ w wyniku użycia frezarki pozbawione są ostrych krawędzi.

Przemysł drzewny – w krytycznym momencie

Produkcja takich palet w Polsce - mimo pandemii - nadal postępuje dynamicznie. Problem może jednak stanowić, wedle informacji zaczerpniętych z artykułu2 publikowanego w wydaniu Gazety Wyborczej z 4 czerca 2020 - kondycja samego przemysłu drzewnego. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że Polski Komitet Narodowy EPAL oraz inne stowarzyszenia skupione wokół tego sektora gospodarki zaapelowały o podjęcie działań przez organy władzy - aby można było sformułować odgórny, nastawiony na rozwój system sprzedaży surowca drzewnego.  

Apel został wystosowany przez nabywców surowca drzewnego. Stało się tak, ponieważ polityka prowadzona od 2007 roku przez PGL Lasy Państwowe doprowadziła do rozprzestrzenienia się chaosu. Przysłowiowym "gwoździem do trumny" dla wielu przedsiębiorców stało się kryterium geografii obowiązujące od roku 2016.

W wielu przypadkach uniemożliwiało ono firmom rentowne sprowadzanie surowca z pobliskich regionów. Stąd - przemysł drzewny, w tym zajmujący się produkcją palet, stanął na krawędzi. O tym, czy jego zrównoważony rozwój znowu będzie możliwy zadecydują najbliższe decyzje - oraz ich szybkie wdrożenie. Drewno z polskich lasów powinno być przetwarzane właśnie przez firmy krajowe - i powinno to być dla nich ekonomicznie opłacalne. Na eksport, wzorem krajów zachodnich, mogły by być wysyłane nadwyżki surowca.

Czas na zdecydowane działania

Monopol instytucji PGL Lasy Państwowe - zdaniem PKN EPAL oraz Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego, jak również Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego - musi zostać zweryfikowany. Przez długi okres czasu priorytet stanowiło windowanie cen i osiąganie krótkotrwałych, dobrych wyników. Obecnie coraz gorsza kondycja branży odzwierciedla te działania. Konieczne są zmiany - aby wyroby z polskiego drewna znowu cieszyły się światowym uznaniem.

 

Źródło:
1 Karta Oceny Palet KARTA OCENY PALET: cechy prawidłowej palety EPAL
2 https://www.drewno.pl/artykuly/11783,przemysl-drzewny-gleboko-w-lesie-nabywcy-surowca-drzewnego-wystepuja-z-apelem-do-rzadu.html