Jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy

Niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajdujemy, warto posiadać pewne kwalifikacje niezależne od zawodowej pozycji. Jedną z takich umiejętności z pewnością stanowi udzielanie pierwszej pomocy. Wiedza teoretyczna oraz jej praktyczne zastosowanie w życiu są przydatne zarówno w miejscu pracy, jak i w innych, często przypadkowych miejscach, w których możemy mieć kontakt z osobą potrzebującą ratunku czy to w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy nagłej niedyspozycji.

Warto nauczyć się prawidłowych sposobów na udzielenie przedmedycznej pomocy, ponieważ za jej nieudzielenie grożą konsekwencje prawne. To jeden z podstawowych powodów, o których trzeba pamiętać. Przed koniecznością udzielenia pomocy może zostać postawiony każdy z nas. O czym jeszcze należy widzieć?

Czego uczy szkolenie

Pierwsza pomoc opiera się na wiedzy oraz wykorzystaniu tych umiejętności. Aby zdobyć niezbędne informacje oraz doświadczenie trzeba wziąć udział w odpowiednim kursie, który w idealnej formie kończyć się będzie egzaminem oraz uzyskaniem stosownego certyfikatu. Profesjonalnie przeprowadzony kurs pierwszej pomocy powinien dzielić się na etapy teoretyczny oraz praktyczny oraz dostarczyć następującej wiedzy:
    • informacji o podstawach prawnych udzielania pomocy przedmedycznej;
    • sposobów na chronienie siebie w trakcie udzielania pomocy;
    • zachowania w sytuacjach nagłych (omdlenia, udary, zawały, padaczka);
    • wyglądu tzw. pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej);

W praktycznej części uczestnicy kursu uczą się:
    • układania w pozycji bezpiecznej;
    • ratowania osoby dorosłej/dziecka w przypadku zadławienia;
    • resuscytacji dorosłego/dziecka/noworodka;
    • zachowania w sytuacji krytycznej (wypadek komunikacyjny, krwotok, oparzenie);

Praktyczne umiejętności na co dzień

Wiedza oraz ćwiczenia na ogół dostosowywane są do potrzeb uczestników - inaczej będą wyglądać zajęcia dla pracowników placówki oświatowej, a inaczej dla zatrudnionych w zakładzie przemysłu drzewnego. Niezależnie jednak od sytuacji - dzięki udzieleniu pierwszej pomocy zdecydowanie podnosi się szanse na przeżycie poszkodowanego, aż do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Jedną z ważniejszych barier, które należy pokonać jest oczywiście własny strach. Dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy wzrasta jednak pewność siebie w kryzysowych sytuacjach, w wielu zawodach natomiast wzrastają kwalifikacje pracownika. Podsumowując zdecydowanie warto jest przejść i ukończyć kurs pierwszej pomocy, z uwagi na to, że nie można przewidzieć, czy nie znajdziemy się my - lub nasi bliscy czy znajomi - w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, nawet jeżeli w pracy przestrzegamy zasad BHP.