Paleta EUR-EPAL 800x1200mm

PALETA - WYMIARY

Najczęściej spotykanych w obrocie wymiarem palety jest:

1200 mm (długość), 800 mm (szerokość), 144 mm (wysokość)

Tak zwymiarowana paleta znacznie ułatwia kwestie transportowe i rozładunkowe.

Za zestandaryzowanie rozmiarów (bo poza najpopularniejszym 1200x800mm można na rynku znaleźć również wiele inne typów) odpowiada EPAL - Europejska Organizacja Paletowa, która czuwa nie tylko nad odpowiednim zwymiarowanie palet, ale również nad tym, aby palety oznaczone licencją EPAL - cechowały określone, restrykcyjne parametry.

 DLACZEGO PALETY EUR – EPAL?

  • określony rodzaj drewna, z którego wykonana jest paleta (najczęściej spotyka się drewno iglaste; świerk, sosna, rzadziej modrzew);
  • stopień zawartość wilgoci  (zawilgocenie wpływa na kondycję materiału, a w konsekwencji jego nośność) wedle wskaźników wilgotność powinna mieścić się w granicach 18 - 22%;
  • gatunek drewna, z którego zbudowane są wsporniki, na których opiera się paleta (z drewna rozdrobnionego – trocina - bądź też z drewna litego);
  • całkowity udźwig - dla standardowych wymiarów wynosi on do około 1,5 tony;
  • proces fitosanitarny (o nim szerzej w sekcji charakteryzującej produkt bliżej);
  • ciężar palet - w zależności od tego, czy są to modele wielokrotnego czy też jednorazowego użytku może być różny i wynosić od kilkunastu do nawet 40 kg. Natomiast standardowo przyjąć należy wagę palety o wymiarach 1200x800 mm – 25kg.

WPŁYW PARAMETRÓW NA FUNKCJONALNOŚĆ PALET

Niezależnie od tego, czy naszym celem jest przewóz ładunków na wózkach widłowych czy też ich magazynowanie należy dopasować odpowiedniego rodzaju palety do przewidywanych wymagań. Nośność drewnianych palet może wynosić od 500 kg do nawet 4 ton. Wiele zależy od ich rozmiarów, rozmieszczenia klocków (jak również ich ilości i jakości materiałów). Palety EUR są najlepszym wyborem z wielu przyczyn - co znajduje odzwierciedlenie w fakcie, iż są to produkty certyfikowane przez międzynarodowe organizacje. Z tego względu ich kontrole pod względem jakości przebiegają na bieżąco. To z pewnością pewna inwestycja, zważywszy, jak rygorystycznie przedstawiają się normy względem palet produkowanych na terenie UE.

Odpowiedzialny konsument, również współcześnie, powinien zwracać uwagę na szczegóły oferty, pamiętając równocześnie, że cena zakupu nie zawsze jest równoznaczna z ostatecznym kosztem użytkowania, reparacji etc. W tym miejscu pragniemy zapewnić, że w produkcję naszych palet zaangażowani są najlepsi specjaliści, podobnie jak w proces ich testowania. W związku z tym możemy dać gwarancję, że funkcjonalność i trwałość naszych wyrobów w pełni zaspokoją Państwa oczekiwania.

NORMY, CZYLI BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ.

Przede wszystkim certyfikat, jaki nadawany jest paletom ustala ich normy w zakresie nie tylko zewnętrznych wymiarów, lecz i rozmiarów poszczególnych komponentów. Dzięki oznaczeniom można również uzyskać informacje, kiedy dokładnie nasza paleta została wyprodukowana i w jaki sposób. Warto zaznaczyć, iż po 1 stycznia 2010 roku wszystkie palety typu EPAL muszą być wyposażone w klamrę kontrolną na środkowym wsporniku. Należy pamiętać, że również od tego czasu produkcja palet tego rodzaju jest ściśle kontrolowana przy pomocy rozporządzeń - muszą być one poddawane obróbce termicznej ISMP15. Drewno dzięki fumigacji jest wysuszane do takiego momentu, w którym jego wilgotność nie przekracza 22%. Proces ten zachodzi w temperaturze powyżej 56 stopni Celsjusza, przez co najmniej 30 minut.

Palety takie są inaczej nazywane fitosanitarnymi - czy posiadają jednak jakieś szczególne właściwości? Wedle badań takie palety mogą być bezpiecznie przewożone do krajów UE, jak i poza granice kontynentu. Fumigacja sprawia, że unicestwione zostają naturalnie znajdujące się w drewnie agrofagi (odmiennego rodzaju patogeny czy pasożyty).

Paleta drewniana epal

Zamów produkt

Ilość palet:
Przejdź do zamówienia