Nowa Klasyfikacja Jakościowa EPAL

Zarząd EPAL postanowił zaktualizować informacje dotyczące użytkowania, składowania, warunków wymiany i klasyfikacji jakościowej palet. To wiadomości istotne zarówno dla producentów palet, jak i ich odbiorców.

Nowa wersja klasyfikacji jakościowej oraz warunków wymiany została zatwierdzona na początku listopada 2021 w Düsseldorfie, przy udziale przedstawicieli sektorów handlowych, spedycyjnych oraz reprezentantów zakładów zajmujących się konserwacją i naprawą palet. Choć klasyfikacja uległa zmianie, to nadal pozostawiono w niej rozróżnienie na nowe egzemplarze palet EPAL oraz na palety EPAL używane - i dzielone na trzy klasy (A, B i C). Nowością jest utworzenie kategorii
mix - dla palet niesortowanych, o indywidualnie ustalanym składzie surowcowym.

Klasyfikacja jakościowa palet to duże udogodnienie dla dystrybutorów i użytkowników - pozwala bowiem dużo łatwiej przeprowadzać transakcje kupna lub wymiany. Kryteria jakościowe zostały w 2021 roku zdecydowanie doprecyzowane, oraz przeniesione na grunt międzynarodowy. Nowa klasyfikacja jest dostępna aż w 20 różnych językach, a od 2022 będzie możliwość jej ściągnięcia w postaci aplikacji EPAL. Co istotne - wszystkie elementy klasyfikacji biorą pod uwagę kwestie praktyczne, odmienne dla poszczególnych branż. Bardzo ważnym jest ustalenie jednolitych warunków wymiany palet EPAL - w obiegu znajduje się bowiem ponad 600 mln takich palet, z których większość pozostaje w stałym użyciu, jednak część może nadawać się do wymiany, jeszcze inna część - do odnowienia, a kolejne - do recyklingu.

Zrównoważona gospodarka zakłada cyrkularność - czyli ponowne użycie, naprawę, wymianę elementów - EPAL jest jednym z pionierów tego rodzaju działań. Ujednolicenie kryteriów pozwoli szerzyć tę ideę w jeszcze większym, pełniejszym stopniu. To duży wkład w ochronę klimatu, z czego użytkownicy, jak i pracownicy branży palet drewnianych doskonale zdają sobie sprawę.