Europalety

Branża spedycyjna oraz handlowa szybko przystosowały się do nowych, epidemicznych oraz post-epidemicznych warunków. Wykorzystywane w transporcie metody nie musiały się zmieniać – dzięki europaletom od lat dziedzina ta może wyróżniać się właściwie skonstruowaną logistyką. Palety euro oraz inne komponenty drewniane to niezbędne i popularne na całym świecie nośniki – stosowane w transporcie, podczas magazynowania, a także przeładunku towarów. Europalety EPAL wyróżniają się zestandaryzowaną wagą oraz rozmiarami, które wynoszą odpowiednio 25 kg oraz 800 x 1200 mm. Charakteryzuje je też duża nośność, która w spoczynku może mieć wartość nawet 1500 kg.

Czy to jedyne cechy decydujące o popularności europalet i ich dominacji w dziedzinie  transportu? Z pewnością nie. Znaczenie ma również dostępność surowca, jak również sposób produkcji. Wszystko to wpływa na relatywnie niski koszt zakupu.

Sposób wytwarzania palet

Palety drewniane produkowane są w prosty sposób – w wielu firmach możliwa jest całkowita automatyzacja tego procesu. Deskę paletową na ogół tworzy się na bazie  tarcicy iglastej (często sosnowej). Suszenie odbywa się w suszarniach, komorach, gdzie naturalna wilgoć maleje. Aby mieć pewność, że jest ona już na właściwym poziomie można skorzystać z systemu pomiaru wilgoci.

Wymogi przy produkcji

Oczywiście z uwagi na ekologiczne oraz prawne kwestie (nie każda paleta może przecież otrzymać stosowny certyfikat) produkcja musi spełniać określone wymagania technologiczne. Przypadkowo – o ile drewno może być impregnowane, to jednak dopuszczalne są tylko niektóre środki – te o nazwie TC3. Wszystkie konserwujące, zabezpieczające przed sinizną chemiczne preparaty są kategorycznie zabronione. Drewno musi być tak zaimpregnowane, by jego higroskopijność była na optymalnym poziomie. Osiąga się to również przez długotrwały proces suszenia. Nasze palety tworzone z drewna iglastego są oczywiście poddawane próbie wytrzymałości – w ten sposób łatwo sprawdzić faktyczną wilgotność. Jeśli chodzi o konstrukcję samych palet – to obok określonych wymiarów i wagi warto pamiętać, że część spodnia tego elementu powinna mieć surową, nieheblowaną postać.