Certyfikat PEFC

Jakość produktów potwierdzają nie tylko opinie użytkowników, ale przede wszystkim odpowiednie certyfikaty. Są one istotne na każdym etapie produkcji oraz dystrybucji surowców drewnianych. Jednym z ważniejszych, który od ponad roku posiada również firma SAS Palety jest certyfikat PEFC. Czym jest oraz co odróżnia go od podobnego do niego FSC?

Certyfikaty PEFC oraz FSC łączy to, że potwierdzają on legalność źródeł, z których pochodzi drewno użytkowane przez przedsiębiorstwo zajmujące się jego przetwarzaniem. Gdy firma posługuje się takim certyfikatem można mieć pewność, że drewno nie pochodzi z żadnych zagrożonych terenów i nie było pozyskiwane w sposób zagrażający prawom społeczności lokalnych zamieszkujących okoliczne tereny. Oprócz tego certyfikaty wskazują również, że produkcja oraz handel tymi wyrobami odbywają się w formie zgodnej z prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.

Czym wyróżnia się jednak certyfikat PEFC?

Certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) to jeden z największych programów certyfikacyjnych w całej branży drzewnej. Certyfikacja PEFC to dokument bardziej szczegółowy niż inne - pozwala weryfikować pochodzenie drewna na każdym z etapów jego przetwarzania oraz łańcucha dostaw. System jest tak skonstruowany, by dopasować się również do potrzeb niewielkich przedsiębiorstw, właścicieli niewielkich lokalnych gruntów leśnych. Prócz tego można też zdecydować się na certyfikację grupową.

Branże, dla których certyfikat PEFC jest wyjątkowo ważny obejmują m.in. tartaki, zakłady papiernicze, ale też wytwórców mebli oraz stolarskich produktów, wytwórców prefabrykatów przeznaczonych na domy szkieletowe, dystrybutorów drewna, produktów pochodzenia leśnego innego typu. Taka legitymizacja działalności znacząco ułatwia codzienne prowadzenie działalności, poprzez:
    • stabilizację łańcucha dostaw drewna - np. konstrukcyjnego czy przeznaczonego na produkcję;
    • zapewnienie pozytywnego wizerunku, który jest równie ważny, co wysoka jakość oferowanych towarów;
    • poszerzenie grona odbiorców o inne kraje europejskie - które wcześniej mogłyby mieć wątpliwości co do współpracy;

Warto zaznaczyć, że przystąpienie do programów FSC oraz PEFC niejako odpowiada na zadania priorytetowe ustalone już dwie dekady temu przez UE. Zwalczanie nielegalnego obrotu drewnem nigdy jednak nie było tak ważne, jak w obliczu katastrofy ekologicznej. Regulację wprowadziło również rozporządzenie UE z 2010 roku, które nałożyło również na producentów działających na polskim rynku obowiązek umożliwienia identyfikowania źródła pochodzenia drewna.